ME SOO DEL DUDES

 

Ul regiu l' stracch al baston el se pgia

El viagia pioe coi gamp el viagia cun la bgia.

El viagia soj ricordi di so' mila stagion

El viagia pioe a benzina, el viagia a butiglion

 

Ul regiu l' stracch al baston el se pgia

El viagia pioe coi gamp el viagia cun la bgia.

El viagia soj ricordi di so' mila stagion

El viagia pioe a benzina, el viagia a butiglion

 

Me soo del dudes, me soo nas cunt ul castn

Una famiglia de casciadur, quindes fredei

Di ultem vott so pioe gnanca ul nom

Hoo insurnaa ul s'ciop casciaa s un bel fiur

Hoo insurnaa la lna hoo vangaa la tera

Ma la sumenza ps bela me l'haa purtada via la guera

La mia caserma l'era un caston,

"oh bella ciao" s'eri un partigion

nel bosco la resistenza, al fronte la deficienza

hinn ruaa i sgurbatt cunt ul s'ciopp sott sea

l'hann purtada via cum una sumenza,

l'hann purtada via perch l'era Ebrea.

 

Ul regiu l' stracch al baston el se pgia

El viagia pioe coi gamp el viagia cun la bgia.

El viagia soj ricordi di so' mila stagion

El viagia pioe a benzina, el viagia a butiglion

 

Ogni voelta ch'hen parli me vegn ul sangoet

M'hann sar soe ul coer cum sar soe un pozz

Un gropp soeul panet per sav so faa

Un grop in gula che poedi mia desf

Me soo del dudes soo nas cunt ul castn

El coer el spunc pus di scarion

Hoo bev sura a un praa, sota l'aqua in facia al vent

Se ul Signur el fa ul barista, ghe cumandi un gott de temp

I m ann hinn scapaa via cum un caval senza la bria

Hemm fa quel ch'hemm fa, decidar ul Signur se famm una stela o famm una stria

Me soo del dudes soo nas cunt ul castn e ul coer el spunc pus di scarion

 

Ul regiu l' stracch al baston el se pgia

El viagia pioe coi gamp el viagia cun la bgia.

El viagia soj ricordi di so' mila stagion

El viagia pioe a benzina, el viagia a butiglion