BÜSCION

 

Bim bom Bim bom soo ul büscion

in crapa a la butiglia in crapa al butiglion

Bim bom Bim bom soo ul büscion

in crapa a la butiglia in crapa al butiglion

 

Bim bom Bim bom soo ul büscion

in crapa a la butiglia in crapa al butiglion

Bim bom Bim bom soo ul büscion

in crapa a la butiglia in crapa al butiglion

 

Me schiscia giò la crapa chel bastard d'un cantinee

me usma anca ul cü cülaton d'un somelier

Tira via la carta, desliga la gabieta

ciapa soe la crapa chela brüta mareleta

 

Bim bom Bim bom soo ul büscion

in crapa a la butiglia in crapa al butiglion

Bim bom Bim bom soo ul büscion

in crapa a la butiglia in crapa al butiglion

 

Porca vacca hoo sbagliaa mira boo ciapaa soe la crapa la nona Palmira

L'hoo slungada giò per tera me parr de vess in guera

Con toett sto Bim bom l'è propri ul finimunt

l'hoo slungada giò per tera mè par de vess in guera

Con toett sto Bim bom l'è propri ul finimunt

 

Bim bom Bim bom soo ul büscion

in crapa a la butiglia in crapa al butiglion

Bim bom Bim bom soo ul büscion

in crapa a la butiglia in crapa al butiglion

 

Pichi soel sufett, rebati soej piastrell

Ciapi soe la crapa ch'el disgraziaa d'un ziu marell

La butiglia l'è vestida cun la giaca del padron,

ul büscion, culur de tera, culur dei so' paison

Finida l'è la festa, finì l'ultem de l'on

lee in una campana, me là in d'un canton