CAPITAN  PINCIANELL

 

Una vita pasada a crump pincianell

per vard la tusa che la vendeva

carezzavi i s man, vardavi i s oecc

Tra 'na micheta e un pachett de biscott

Ma un de i m man s'hinn slung un poo tropp

Ul s p el m'ha vardaa da la cana del s'ciopp

El m'ha sparaa senza gnanca fa finta

El m'ha cunsciaa cun psee bs de una zenta

 

Batesem de foeuch smurzaa in d'un mastell

Hoo cambiaa ul m nom in Capitan Pincianell

 

Tra un coeur ch'el ciama e un p ch'el vusa

Hoo pasaa la mia vita a vard chela tusa

un perdono al Bamben e voeugn a la Madona

una corda al coll e vna a la lna

Pr de vedett pregavi ul Signur

N'hoo bevuu de ven ma soo ciocch d'amur

ul me coeur el s' pugia niada in di brocch

A primavera gh' un merlo ch'el canta de cicch

 

 

Batesem de foeuch smurzaa in d'un mastell

Canten i merli lusisen i stell

Batesem de foeuch smurzaa in d'un mastell

Le propi luu capitan pincianell

Batesem de foeuch smurzaa in d'un mastell

Hoo cambiaa ul m nom in Capitan Pincianell

Batesem de foeuch smurzaa in d'un mastell

Le propi luu capitan pincianell